fbpx

Ehitise garantii ehk ehitusgarantii lõpu ülevaatus

Sinu uue kodu ehitusgarantii hakkab lõppema? Garantii lõpu ülevaatuse käigus tuvastame ehituskvaliteedist tulenevad puudused ja praagi.

kinnisvarainspektori-ülevaatus

Sõltumatu spetsialisti hinnang

Anname erapooletu hinnangu kinnisvara tehnilisele seisukorrale. Teeme kindlaks, kas on tekkinud puudusi, mis tulenevad ehituskvaliteedist ja vajavad parandusi / ümbertegemist.

garantii-lõpu-eelne-ülevaatus

Info remondivajaduse kohta

Leiame puudused ja vead, mis võivad muuta uues kodus elamises ebameeldivaks või põhjustada tulevikus probleeme ja kulutusi. Ära võta ehitaja vastutust enda kanda!

kinnisvara-müügiabi-raport

Detailne raport

Garantii lõpu ülevaatuse väljund on detailne kirjalik raport, kus on välja toodud kõik puudused soovitustega parandusteks – selle saab esitada otse arendajale.

Sinu uue kodu ehitusgarantii hakkab lõppema?

Ehitajad annavad uutele korteritele või majadele ehitusgarantii, mis kehtib üldjuhul 2 aastat. Selle aja jooksul on ehitaja kohustatud kõik ilmnevad ehitusvead likvideerima.

Ehituskaitse Büroo teostab uusarenduste korterites ja teistes uusehitistes garantii lõpu ülevaatusi. Garantii lõpu ülevaatus aitab korteri või maja omanikul enne ehitusgarantii lõppemist kindlaks teha, kas on ilmnenud probleeme, mille likvideerimine on ehitaja kohustus. Samuti aitame korteriühistutel kindlaks teha maja ühiskasutatavate alade ja tehnosüsteemide seisukorra ning remondivajaduse.

Levinumateks probleemideks on lahti tulnud liistud, pragunenud seina- või laenurgad, halvasti liikuvad uksed või rikkis põrandaküte. Halvemal juhul on vannitubades tekkinud nähtav niiskuskahju või elektrisüsteem on problemaatiline.

Garantii lõpu ülevaatuse käigus kontrollib Ehituskaitse Büroo spetsialist üle ja teeb kindlaks, kas on tekkinud puudusi, mis kuuluvad ehitaja poolt garantiikorras ümbertegemisele. Ehituskaitse Büroo aitab tuvastada probleemid, mida valdkonnaga mitte tegeleval inimesel on ehk raske märgata ja annab infot potentsiaalsete probleemide kohta tulevikus. Nii ei pea koduomanik või korteriühistu kulutama oma aega ega raha probleemide lahendamisele, mille puhul vastutus on tegelikult ehitaja kanda.

Näidispakett

GARANTII LÕPU ülevaatus koduomanikule

Üldise ehituskvaliteedi hinnang

Siseviimistlusmaterjalide kvaliteedi hinnang

Ventilatsiooni ja küttesüsteemi kontroll

Panipaiga ja parkimiskoha ehituskvaliteedi kontroll

Kasutusloa info

Objekti külastus ja ülevaatus

Nimekiri arendajale vajaminevate garantiitööde teostamiseks

KINNISVARA ÜLEVAATUSE RAPORT PDF-vormis (sh fotod)

Lisateenus: TERMOPILTIDE TEGEMINE (hind alates 244 €)

KÜSI PAKKUMIST

Näidispakett

GARANTII LÕPU ülevaatus korteriühistule

Objekti külastus ja kõigi ühiskasutuses ruumide ülevaatus (keldrid, maja-alused parklad jne)

Trepikodade ülevaatus

Üldise ehituskvaliteedi hinnang

Tehnosüsteemide visuaalne kontroll

Viimistlusmaterjalide kvaliteedi hinnang

Fassaadi, katuse ja sokli visuaalne kontroll

Õueala kontroll (varikatused, prügimajad, kõnniteed, piirded)

Nimekiri arendajale vajaminevate garantiitööde teostamiseks

KINNISVARA ÜLEVAATUSE RAPORT PDF-vormis (sh fotod)

Lisateenus: TERMOPILTIDE TEGEMINE (hind alates 244 €)

KÜSI PAKKUMIST

Soovite rohkem infot garantii ülevaatuse kohta

Aitame tuvastada ehitusvead, mis kuuluvad ehitusgarantii alla ja mille kõrvaldamine on ehitaja vastutus!

  jah

  Annan Ehituskaitse Büroo OÜ-le nõusoleku saata minu e-posti aadressile uudiseid meie tegemistest.
  (NB! Oma nõusoleku saad igal ajahetkel tagasi võtta)

  jah

  Olen tutvunud Ehituskaitse Büroo OÜ privaatsuspoliitikaga ja kasutustingimustega *

  Võta meiega ühendust!

  Ehituskaitse Büroo spetsialist aitab tuvastada ehitusvead, mida ehitusvaldkonna välisel inimesel on ehk raske märgata – probleemid viimistlusega, lahtised liistud, lekkivad tehnosüsteemid – ning koostab vajalikest garantiitöödest nimekirja ehitajale esitamiseks.

  Pärnu mnt 105, Tallinn 11312

  Ehituskaitse Büroo OÜ
  Reg-nr 12055673
  EEO004131 Omanikujärelevalve
  EMU000456 Muinsuskaitse
  EEK001505 Ehitise audit
  EEH010408 Ehitamine

  Tööribale
  X
  Tasuta konsultatsioon
  Soovid täpsemalt teada, mis on Kinnisvara Ostueelne kontroll?
  Vaata lähemalt