fbpx

Korterelamu remondieelne ülevaatus

Planeerite korterelamu remonditöid?

Ehituskaitse Büroo spetsialisti ülevaatus annab selge pildi remonditööde vajaduse ja maksumuse kohta.

remonditööde-maksumushinnang

Korterelamu remondieelne ülevaatus ja eelarve

Ehituskaitse Büroo spetsialist teostab korterelamu ülevaatuse, et tuvastada võimalikud remonti vajavad hoone osad ja tehnosüsteemid. Spetsialist kaardistab tööde iseloomu ja mahud. Nii tekib nimekiri remonditöödest, mis on vajalikud korterelamu pikaealisuse säilimiseks. Vastavalt tööde nimistule ja ehitusturu hetkeseisule koostame remonditööde eelarve.

kinnisvarainspektori-ülevaatus

Eriosade auditid - kaasame välised spetsialistid

Korterelamu remonditööde planeerimise oluliseks osaks on eriosade auditid, mis aitavad tuvastada tehnosüsteemide seisukorra ja korterelamu energiatõhususe. Korterelamu remonditööde kvaliteedijuhtimisel kaasatakse vajadusel eksperdid teostama termograafiat, ventilastsiooni- ja küttesüsteemide auditit või elektripaigaldise mõõdistusi jms.

kinnisvara-müügiabi-raport

Korterelamu remondi kvaliteedijuhtimine

Pakume abi remonditööde läbiviimisel. Remonditööde kvaliteedijuhtimise käigus korraldame hanke remondifirma leidmiseks, aitame sõlmida asjakohase töövõtulepingu ja kontrollime tööde lõppkvaliteeti.

Kuidas näevad välja korterelamu remondieelse kontrolli ja kvaliteedijuhtimise teenused?

Remondieelne ülevaatus ja eelarve koostamine

Teostame korterelamu ülevaatuse, kus planeeritakse remonditöid teostada.

Vajadusel leiame ja kaasame välised spetsialistid eriosade auditite tegemiseks (termograafia, elektripaigaldiste audit, küttesüsteemide kontroll jm).

Koostame ülevaatuse põhjal kirjaliku raporti koos fotode ja vajalike remonditööde nimistuga. Samuti anname üle eriosade auditid.

Remonditööde nimekirja põhjal koostame eelarve.

KÜSI PAKKUMIST

Remondieelne ülevaatus koos kvaliteedijuhtimise teenusega

Teostame korterelamu ülevaatuse, kus planeeritakse remonditöid teostada.

Vajadusel leiame ja kaasame välised spetsialistid eriosade auditite tegemiseks (termograafia, elektripaigaldiste audit, küttesüsteemide kontroll jm).

Koostame ülevaatuse põhjal kirjaliku raporti koos fotode ja vajalike remonditööde nimistuga. Samuti anname üle eriosade auditid.

Remonditööde nimekirja põhjal koostame eelarve.

Võtame enda kanda remonditööde kvaliteedijuhtimise:

 • korraldame hanke remonditööde teostaja leidmiseks
 • aitame välja valida pädeva ehitaja
 • aitame sõlmida asjakohase töövõtulepingu

Kontrollime teostatud remonditööde etappide kvaliteeti

Kontrollime remonditööde lõppkvaliteeti

KÜSI PAKKUMIST

Miks on korterelamu remondi kvaliteedijuhtimine oluline?

Korterelamu remonditöid planeerides on mängus kõikide ühistu liikmete huvid ja ühiselt kogutud remondieelarve või remondilaen. See muudab remondieelse kontrolli eriti oluliseks ning tihti pole mänguruumi üle- või ümbertegemisteks.

Kahjuks on ehitusturg tuntud puuduliku kvaliteedi, halva tööeetika ja vastutusest kõrvalehiilimise poolest. Mida see tähendab? Korteriühistul, kellel puudub ehitusalane kogemus, on oht sattuda remondifirmade otsa, kus vähese kogemusega töötajad ei suuda tagada kvaliteetset lõpptulemust. Lisaks on reaalne oht, et ebakvaliteetse töö puhul üritatakse vastutusest kõrvale hiilida.

Veel keerulisemaks muudab olukorra see, kui ei ole sõlmitud töövõtulepingut, milles on määratud teostatavatest tööde iseloom ja tööde maht, tööde kvaliteeditase ja tööde teostamise tähtaeg ehk puudub üheseltmõistetav info, mis mahus, mida ja mis aja jooksul tehakse. Selline olukord on kahjustav nii tööde tellijale kui ka tööde teostajale.

Kaasates Ehituskaitse Büroo korteriühistu remonditööde läbiviimise kvaliteeti juhtima säästate nii aega kui raha. Meie spetsialistid aitavad kogu protsessi hallata, et ühistu ja ehitaja vahel valitseks selgus ja tööprotsess sujuks tõrgeteta.

Teostame korterelamu ülevaatuse ja kaasame vajadusel eksperdid eriosade auditite teostamiseks. Koostame remonditööde nimekirja, korraldame hanke remondifirma leidmiseks, aitame sõlmida asjakohase töövõtulepingu ja kontrollime tööetappide teostuse kvaliteeti.

Küsi rohkem infot korterelamu remondieelse kontrolli kohta!

Sõltumatu remondieelne ülevaatus aitab saada selge ettekujutuse vajalike remonditööde iseloomust, tööde mahust ja maksumusest

  jah

  Annan Ehituskaitse Büroo OÜ-le nõusoleku saata minu e-posti aadressile uudiseid meie tegemistest.
  (NB! Oma nõusoleku saad igal ajahetkel tagasi võtta)

  jah

  Olen tutvunud Ehituskaitse Büroo OÜ privaatsuspoliitikaga ja kasutustingimustega *

  Võta meiega ühendust!

  Oleme korteriühistule usaldusväärne partner, et kõik vajalikud remonditööd saaksid sujuvalt ja kvaliteetselt tehtud. Teostame korterelamu ülevaatuse, koostame remonditööde nimekirja, korraldame hanke remondifirma leidmiseks, aitame sõlmida asjakohase töövõtulepingu ja kontrollime tööde lõppkvaliteeti.

  Pärnu mnt 105, Tallinn 11312

  Ehituskaitse Büroo OÜ
  Reg-nr 12055673
  EEO004131 Omanikujärelevalve
  EMU000456 Muinsuskaitse
  EEK001505 Ehitise audit
  EEH010408 Ehitamine

  Tööribale
  X
  Tasuta konsultatsioon
  Soovid täpsemalt teada, mis on Kinnisvara Ostueelne kontroll?
  Vaata lähemalt