fbpx

Vajad kasutusluba korterile, majale või äripinnale?

Kasutuslubade taotlemine korteritele, majadel, äripindadele – eraklientidele ja äriklientidele.

Ehituskaitse Büroo aitab ebaseaduslikult teostatud ehitustööde seadustamisel. Vaatame hooned üle ning aitame koostada korrektse dokumentatsiooni kasutusloa taotlemiseks.

Korrektne dokumentatsioon teostatud ehitustööde, remonditööde ja laiendustööde kohta aitab kinnisvara omanikul näiteks:

 • Vältida probleeme pangaga laenude taotlemisel, kus kinnisvara on tagatiseks ja ebaseaduslikult teostatud ehitustööd võivad takistada laenu väljamakset
 • Kinnisvara müügil, kus lihtsama müügiprotsessi tagamiseks ja vara väärtuse kaitsmiseks on oluline korrektne dokumentatsioon
 • Kindlustusjuhtumite korral vältida probleeme kindlustusandjatega, kes kasutusloa puudumise tõttu võivad keelduda kahjude hüvitamisest

 

Ehituskaitse Büroo aitab kinnisvara omanikke kasutuslubade taotlemisega ja ka teiste ehitiste seadustamisega seotud teenustega. Nende hulka kuuluvad:

 • Ehitus- ja kasutuslubade taotlemine
 • Mõõdistusprojektide koostamine
 • Vajalike audutite läbiviimine elektripaigaldise, tulekollete, küttesüsteemi jne kohta
 • Olemasoleva dokumentatsiooni nõuetekohasuse hindamine

 

Mida me kasutusloa taotlemise käigus teeme?

Elamispinna ja äripinna kasutusloa taotlemine või remondi- ja laiendustööde seadustamine on mitmetest tegevustest koosnev protsess, mille käigus tuleb kindlaks teha nii ehitise kui ka dokumentatsiooni vastavus ehitusseadustikule.

Esmalt teostame eramu, korteri või äripinna analüüsi – kogume kokku ja kontrollime üle vajalikud registriandmed ning dokumentatsiooni, et anda hinnang nende terviklikkusele. Nende dokumentide hulka kuuluvad näiteks:

 • Korteri või maja ehitusprojekt
 • Eriosade projektid
 • Ehitusluba
 • Ehitise audit
 • Elektripaigaldiste akt
 • Ehitusdokumentatsioon (fotod, projekti muudatused, teostatud tööde aktid jms)

 

Seejärel kohtume omanikuga ja vaatame ruumi või ehitise üle, et saada ülevaade teostatud ehitustöödest, leida võimalikud probleemid ja panna paika sammud nende lahendamiseks.

Ehitise ja remonditööde seadustamise käigus suhtleme ise ametnike ja ametkondadega, vajadusel ka korteriühistuga. Meie eesmärk on kasutusluba kätte saada kiiresti, mõistliku hinnaga ja tähtajaks.

Lihtsamatel töödel hinnad alates 350 €.

 

Miks on kasutusluba vaja?

Kasutusluba peab olemas olema igal kodul ja äripinnal – olgu selleks korter, maja, ridaelamuboks, büroo või midagi muud. Kasutusluba on omamoodi kinnitus, et kõik ehitustööd, remonditööd ja laiendustööd on tehtud korrektselt, kvaliteetselt ja ehitusseadustikule vastavalt.

See on väga oluline info näiteks panga jaoks, kes keeldub kinnisvara ostjale laenu andmast juhul, kui ostetaval kinnisvaral puudub kasutusluba. Samuti on see vajalik oma vara kaitsmiseks kindlustusjuhtumi korral, sest kasutusloata ehitiste puhul võib kindlustusselts keelduda kahju hüvitamisest. See on ka mõistetav, sest kui ehitises on näiteks elektripaigaldis mille kohta ei ole koostatud auditit või tulekolle, mida päästeamet ei ole üle kontrollinud, on ehitises puhkenud tulekahju omaniku vastutus ja kahjud tuleb tasuda omast taskust.

Kohalikud omavalitsused on võtnud kasutuslubade suhtes range hoiaku ning omanikke, kelle dokumentatsioon ei ole 2020. korras, võib oodata kuni 10 000 € suurune trahv.

 

Aitame kasutusloa saamiseks vajalike lisateenuste korraldamisel

Juhuks, kui kasutusloa taotlemiseks vajalik dokumentatsioon on puudulik või vajalikud auditid on tegemata, aitame koostada kogu dokumentatsiooni, mis on kasutusloa taotlemise eeltingimusteks. Nende hulka kuuluvad:

 • Ehitise audit – ehitusinseneri hinnang ehitisele, et kindlaks teha ehitise ohutus ja vastavus kõikidele seadusaktidele
 • Elektripaigaldise audit – Elektripaigaldise nõuetele vastavuse kontroll.
 • Tuleohutusaudit – kontroll, kas tuleohutusnõuded on täidetud vastavalt seadusele.
 • Küttekollete ekspertiis – Küttekolde nõuetele vastavuse kontroll.
 • Hoone mõõdistusprojekt – hoone mõõdistamine ehk inventariseerimine, mille tulemuseks on hoone teostusjoonised koos tehniliste andmete ja selgitustega.
 • Geodeetilised mõõdistused – Mõõdistus, mille käigus kontrollitakse üle ja pannakse plaanile kinnistul paiknevate objektide ja tehnovõrkude asukohad.
 • Muudatusprojektid – projekt, mille käigus tuuakse välja kooskõlastatud ehitusprojektist erinevad lahendused.
 • Energiamärgiste väljastamine – Hoone tegeliku energiakasutuse mõõtmine või hinnangulise energiakasutuse prognoos. Märgis väljastatakse skaalal A-H.

 

Miks taotleda kasutusluba Ehituskaitse Büroo abiga?

Kuna kasutusloa taotlemine on võrdlemisi keeruline protsess inimese jaoks, kes ei ole igapärvaselt ehitusvaldkonnaga seotud. Kasutusloa saamine muutub järjest keerumaks ning selleks vajalike dokumentide nimistu aina pikeneb. Et kasutusloa taotlemine sujuks tõrgeteta ja kiiresti, on mõitlik kasutada spetsialistide abi – kes teavad ehitusprotsesside üksikasju.

Ehituskaitse Büroo spetsialistid on osalenud ehitusprotsessides alates projekteerimisest, projektijuhtimisest ja ehitusest kuni järelevalve ja inspekteerimiseni. Tunneme ehitust läbi ja lõhki ning tänu sellele saame korraldada kogu kasutusloa taotlemisega seotud asjaajamise Sinu eest.

Saame aidata nii hoonete puhul, mis on ehitatud ehitusloa alusel kui ka siis, kui ehitusluba puudub. Vajadusel kaasame kasutusloa taotlemisse ka teisi oma ala spetsialiste, et kinnisvara omanik ei peaks muret tundma – kui oma töö lõpetame, on hoone kasutamiseks ohutu ja kasutusluba olemas. Meie jaoks on oluline, et saaksid kasutusloa kätte kiiresti, mõistliku hinnaga ja tähtajaks.

Soovite rohkem infot kasutusloa taotlemise ja lisateenuste kohta?

Aitame erakliente ja ärikliente kasutuslubade taotlemisel. Meile on oluline, et saaksid kasutusloa kiiresti, mõistliku hinnaga ja tähtajaks!

Võta meiega ühendust!

Aitame ebaseaduslikult teostatud ehitustööd seadustada - ning lisateenustega, et kogu kasutusloa taotlemiseks vajalik dokumentatsioon oleks korrektne. Jäta keeruline kasutusloa taotlemise protsess oma ala spetsialistide hooleks!

 • Pärnu mnt 105, Tallinn 11312
 • (+372) 50 63 888
 • info@ehituskaitse.ee
 • Ehituskaitse Büroo OÜ
 • Reg-nr 12055673
 • EEO004131 Omanikujärelevalve
 • EMU000456 Muinsuskaitse
 • EEK001505 Ehitise audit
 • EEH010408 Ehitamine

  jah

  Annan Ehituskaitse Büroo OÜ-le nõusoleku saata minu e-posti aadressile uudiseid meie tegemistest.
  (NB! Oma nõusoleku saad igal ajahetkel tagasi võtta)

  jah

  Olen tutvunud Ehituskaitse Büroo OÜ privaatsuspoliitikaga ja kasutustingimustega *