fbpx

Suvila ost. Mida jälgida suvemaja ostes?

Soojad ilmad ja suvi jõuavad järjest lähemale. Et võtta Eesti suvest viimast – nautida päikest, valgeid õhtuid ning olla eemal linnakärast, huvitub järjest rohkem inimesi suvilate ostmisest. Selleks aga, et sealne aja veetmine oleks pingevaba ning muretu, soovitame enne suvila ostu mõelda läbi, kuidas seda on plaanis kasutada ning mis toimub suvemajas ajal, mil te seal parajasti ei viibi. 

Mida peaks silmas pidama suvila ostul võrreldes püsiva elukoha ostmisega?  

Suvilaks või soojal perioodil aja veetmiseks ning ööbimiseks sobib hästi ka vähese soojapidavusega hoone. Kuna tegemist pole püsiva elukohaga, ei eelda inimesed tihtipeale ka liiga suuri igapäevaseid mugavusi, näiteks tualett- ning siseruumide põrandakütet, sooja vett või automaatset küttesüsteemi. Sellest tulenevalt võime suvilana käsitleda just nõukogudeaegseid suvilaid, aiamaju ja vanu taluhooneid.

Küll aga on järjest tõusvamaks trendiks saamas, et inimesed soovivad suvilat kasutada nö teise koduna. Pandeemia ajal uueks normaalsuseks saanud kodukontor realiseerub minimajade või suvila näol. Sel juhul lisatakse ja ehitatakse hoonesse kõik vajalikud ning soovikohased mugavused: soojuspump, kraanist tulev soe tarbevesi ja kaasaegsed sanruumid. 

Kui hoonesse on toodud veevarustus ja/või hoonet köetakse vee baasil radiaatoritega või vesipõrandakütte abil, tuleb arvestada asjaoluga, et hoones peab olema tagatud aastaringne küte. See omakorda tähendab aastaringset kulu elektrile. Seejuures ei mängi rolli hoone soojapidavus, kuna kütta tuleb külmal perioodil igal juhul. Kui hoone on soojustamata, on kütmiseks kuluv summa seetõttu suurem. 

Mida peaks vanema suvila puhul kindlasti välja selgitama enne ostuotsuse langetamist, et vältida hilisemaid probleeme?

Nõukogudeaegsed suvilad on tihti rajatud postidele, mis tähendab, et hoonetel puudub monoliitne maa-alune kandekonstruktsioon. Lisaks võib probleemiks osutuda seinte ja lagede konstruktiivne osa, mida ei ole ilma olulisi ümberehitustöid teostamata võimalik soovikohaselt soojustada.

Vanemat suvilat ostes on vaja mõista,  kuidas on lahendatud tarbevee- ja kanalisatsioonisüsteem.  Eestis on palju aiandusühistuid, kus tarbevesi on kasutatav vaid soojal ajal ning talveperioodiks veevarustus katkestatakse. Kui veevarustus on lokaalne ehk tegemist on puur-või salvkaevuga, on  oluline kontrollida vee kvaliteedi vastavust joogivee standarditele. Lisaks on vajalik mõista süsteemi, mis viisil jõuab vesi kaevust tuppa.

Kanalisatsioonisüsteem võib olla tsentraalne või lokaalne. Lokaalse süsteemi puhul peab omanik teadma, kas ja kui tihti tuleb mahutit või septikut tühjendada ning millised on vajalikud hooldustööd süsteemi töökorras püsimiseks. Kahjuks on otse maasse immutatav reovesi veel üsna tavaline nähtus.

Kindlasti on vajalik kontrollida ka elektripaigaldise ehk elektrikilbi, elektrikaablite, pistikute ning lülitite seisukorda. Võttes arvesse tänapäevaseid harjumusi ning pidevat vajadust elektritoitel kodumasinate ning muude seadmete järgi, võib vigane või valesti ehitatud süsteem endas kätkeda otsest tuleohtu.

Mis on levinumad vead, millele Ehituskaitse Büroo spetsialistid tähelepanu pööravad ning millega tuleb kõige sagedamini kliente aidata?

Hoolimata sellest, kes tellib teenuse, annavad Ehituskaitse Büroo spetsialistid hoone seisukorrale objektiivse hinnangu. Vanemate suvilate puhul tuleb vaadata kõiki tarindeid ja tehnosüsteeme tervikuna, seega spetsiifiliselt mingeid konkreetseid vigu esile tuua ei ole võimalik.

Hoonele otsest kahju tekitavad asjaolud aga on sageli seotud sadeveesüsteemidega, katuste leketega, asjatundmatult rajatud sanruumidega ja vigaste tehnosüsteemidega. Parim, mida erinevate kahjustavate asjaolude ilmnemisel saame teha, on hinnata erinevate tarindite kaasajastamiseks sobivaid tehnilisi lahendusi ja võimalikku rahalist kulu.

Milliste etappidega renoveerimise/ehituse puhul tuleb arvestada?

Kui plaanis on renoveerida vanemat tüüpi hoonet, algab kõik omaniku visioonist ning arhitekti pooolt koostatavast projektist. 

“Olenevalt renoveerimistööde ulatusest ja iseloomust on enamasti vajalik kohalikus omavalitsuses ehitusprojekti kooskõlastamine ning ehitusloa hankimine.”

See tegevus võib aega võtta mitu kuud. Keerukamate projektide puhul võib antud ajaperiood veelgi pikeneda.

Kui projektdokumentatsioon on koostatud ja ehitusluba on olemas, tuleb koostada renoveerimistööde eelarve. Eelarve võimaldab hinnata ehitustööde võimalikku kulu, mida saab võrrelda olemasolevate rahaliste võimalustega. 

Ehitustöid teostava ettevõtte / tegijaga tuleb sõlmida töövõtuleping

Kui eelarve on paigas ja vajalikud rahalised vahendid olemas, on aeg leida sobiv ehitusettevõte tööde elluviimiseks. Ehitustööde teostamise periood sõltub otseselt teostatavate tööde iseloomust, omaniku poolt valitud ehitaja pädevusest ning loomulikult ehitustööde juhtimise ja järelevalve teostamise kvaliteedist.

Siinkohal anname tugeva soovituse sõlmida ehitajaga ehitus- või renoveerimistööde teostamiseks asjakohane töövõtuleping. Lepingu peamisteks eesmärkideks on: 

 • tellija ja töövõtja jaoks üheseltmõistetavate kohustuste kirjalikus vormis fikseerimine;
 • tööde täpne kirjeldus ja tööde mahud tööliikide kaupa;
 • kvaliteedinõuded teostatavale ehitustööle;
 • tööde maksumus;
 • tööde teostamise tähtaeg;
 • maksetingimused.

Ehituskaitse Büroo aitab saada ülevaate suvila tehnilisest seisukorrast

Selleks, et vältida võimalikke suuri kulutusi ning muid ressurssi nõudvaid tegevusi, on mõistlik enne igat kinnisvara ostu teha võimalikult põhjalik eeltöö. Omamata spetsiifilisi teadmisi, on endal hoonetega seotud puuduste ning võimalikke probleeme tekitavate asjaolude kontrollimine raskendatud, mistõttu soovitame alati pöörduda spetsialistide poole. Saame Sind selles osas aidata! Võta meiega ühendust läbi kontaktivormi, kirjuta info@ehituskaitse.ee või helista 50 63 888.

Loe ka neid kinnisvara teemalisi artikleid:

varjatud-puudused-kinnisvara

Varjatud puuduste varjamine – kas ebapädevus, pinnapealsus või pahatahtlikkus?

27. juunil ilmus Delfi Ärilehes artikkel “Lahendamata probleem. Eestis tegutseb endiselt suur hulk ebapädevaid maaklereid”. Kinnisvara Ostuabi aitab koduostjal vältida varjatud puudustega kodu ostu.

uusarendus-ostueelne-kontroll

Uusarendus – Miks on uusarendusele vaja teostada ülevaatus varjatud vigade tuvastamiseks?

Uusarendusse korterit ostes eeldame automaatselt, et saame uue ja ägeda elukoha – ideaalses korras ja ehitusgarantiiga.

Kinnisvaraportaal

Kinnisvaraportaal - ülevaade Eesti kinnisvaraportaalidest

Kinnisvaraportaalides saavad kokku kv ostjad ja müüjad, et viia kokku unistuste maja või korter oma uue ja õnneliku omanikuga. Et oma valikuringi laiendada, tasub põhjalikult läbi vaadata kõik Eesti turu kinnisvaraportaalid.

Soovite rohkem infot meie teenuste kohta?

Kinnisvara Ostuabiga saate osta või üürida omale uue kodu südamerahu ja kindlusega!

Võta meiega ühendust!

Aitame aru saada, millised vead ja probleemid kaasnevad soetatava kinnisvaraga. Kinnisvara Ostuabi ülevaatuse raport võimaldab teha targa valiku – säästa aega ja raha hilisemate probleemide vältimisega

 • Pärnu mnt 105, Tallinn 11312
 • (+372) 50 63 888
 • info@ehituskaitse.ee
 • Ehituskaitse Büroo OÜ
 • Reg-nr 12055673
 • EEO004131 Omanikujärelevalve
 • EMU000456 Muinsuskaitse
 • EEK001505 Ehitise audit
 • EEH010408 Ehitamine

  jah

  Annan Ehituskaitse Büroo OÜ-le nõusoleku saata minu e-posti aadressile uudiseid meie tegemistest.
  (NB! Oma nõusoleku saad igal ajahetkel tagasi võtta)

  jah

  Olen tutvunud Ehituskaitse Büroo OÜ privaatsuspoliitikaga ja kasutustingimustega *

  ehituskaitse.ee
  Tööribale
  X
  Tasuta konsultatsioon
  Soovid täpsemalt teada, mis on Kinnisvara Ostueelne kontroll?
  Vaata lähemalt