fbpx

18 asja, millele uusarenduse korterit vastu võttes tähelepanu pöörata

Uusarenduse korterit vastu võttes oleme üldiselt nii elevil, et kogu tähelepanu läheb rõõmutundele ja ekstaasile, mida oodatud soovi täitumine endaga kaasa toob. Võib juhtuda, et selle kõrval ei jää püsivust ja ratsionaalset pilku vigade ja puudujääkide märkamiseks.

“Võimendatud emotsioonid on aga loomulik osa inimeseks olemisest ning seda teades on mõistlik juba ennetavalt kaasata kolmas osapool, kellel ei ole korteriga isiklikku emotsionaalset seost ning kes oskab ehituslikku seisukorda hinnata.”

Vältimaks olukorda, kus uues korteris juba sees elades seisad silmitsi üha uute probleemide ja puudustega, soovitame kaasata korteri vastuvõtmisakti juurde kas oma tuttava ehitusliku taustaga inimese või Ehituskaitse Büroo spetsialisti. Kui kõrvalist abi kaasata ei soovi või ajaliselt enam ei jõua, siis on oluline endale selgeks teha, millistele asjadele saad ise arendaja tähelepanu pöörata.

1. Praod lagede, uste ja akende perimeetris

Kuna pragude tekkepõhjus on enamasti ehitusniiskuse väljakuivamine, mitte hoone vajumine nagu sageli arvatakse, siis soovitame väiksemad praod lasta likvideerida alles garantiiperioodi lõpus. 

2. Aluspõrandast lahti olevad keraamilised plaadid

Seda nähtust põhjustavad mitmed erinevad probleemid – põranda erinevate aluskihtide vahel on nakkumine puudulik, liigne aluspõranda niiskus, plaatimissegu ei ole paigaldatud mõlemale nakkepinnale jne. Selles olukorras tuleks keraamilised plaadid kindlasti enne korteri vastuvõtmist lasta üles võtta ja uuesti paigaldada.

3. Plaatide servades/nurkades on killud lahti ja puudu

Katkised plaadid seintes või põrandas on kahjuks tavapärane nähtus. Ka vähekahjustunud plaadid tuleb lasta asendada.

4. Dušinurga äravoolutrapi vale paigaldusviis

Valesti on paigaldatud ja tuleb ümber ehitada äravoolutrapid, mis on väikese vooluhulga läbilaskvusega, põrandapinnast kõrgemal või madalamal, kui seinaäärse paigaldusviisiga trapid paiknevad seinast eemal jne. Hilisemad vee äravooluprobleemid rikuvad nii põranda kui enda rahu.

5. Lahtised või põrandakattega kontaktis mitteolevad põrandaliistud

Siinkohal tuleb teada, et isegi kui rakendame aluspõrandate tasasuse norme, on sageli pilt silmale inetu vaadata. Näiteks võib normi piiresse jääda liist, mis on põrandast 3cm lahti. Igal juhul tasub siinkohal liistud lasta üle kontrollida.

6. Parkett on kummis

Kummis põranda põhjuseks on sageli seinte äärde jäetud liialt väike paisuvuuk või parketi aluspinda lõikamata jäänud sooned. Kummis parkett tuleb kindlasti juba enne sissekolimist lasta lahti võtta ja uuesti paigaldada, vastasel juhul võib parkett puruneda.

7. Parketis on praod ja erinevad kahjustused

Üldiselt tulenevad sellised probleemid kas materjali praagist (tükid väljas) või valest paigaldusviisist, näiteks jäeti paigaldamisel laudade vahele vahed. Kõik sellised kahjustused tuleb üles täheldada enne sissekolimist, et hiljem ei saaks seda kolimise käigus tekkinud kahjustuseks lugeda.

8. Liimitud parketi paigaldusvead ja materjali praak – vahed laudise vahel, tükid väljas

Kahjustunud parketi osas on garantiiperioodi lõpus pea võimatu arendajalt midagi nõuda, sest tegu võib olla kasutamisest tingitud jälgedega. Seetõttu tuleb kõik parketiga seonduv kindlasti enne sissekolimist korda saada.

9. Aknalaudade alused on viimistlemata

Tihti jäetakse need ehitaja poolt viimistlemata ja kuna selliseid aknalaudade aluseid on tihti näha, võib inimeste jaoks see normaalsena tunduda.

10. Dušinurka ei ole paigaldatud klaaspiirdeid

Kui dušinurga klaaspiirded ja nende paigaldamine ei sisaldu viimistluse hinnas, on uue omaniku ülesanne seda märgata ja need paigaldada. Vastasel korral on tulemuseks kahjustunud ukselengid, lävepakk ja vesi kõrvalruumide põrandakatete all.

11. Garderoobide paigaldamisel on liistud eemaldatud ja seinad jäetud taastamata

Garderoobi paigaldamiseks eemaldatakse enamasti põrandaliistud ning sein võib saada kahjustatud (täkked seinas, värv maas vms) mõõtmise, puurimise ja paigalduse käigus. Mõningatel juhtudel paigaldatakse garderoob juba enne seina viimistlemist. Tihti jäetakse garderoobisisene sein pärast paigaldust sinnapaika. Uuel omanikul on õigus nõuda ka selle seina korda tegemist ning liistude paigaldamist.

9. Aknalaudade alused on viimistlemata

Tihti jäetakse need ehitaja poolt viimistlemata ja kuna selliseid aknalaudade aluseid on tihti näha, võib inimeste jaoks see normaalsena tunduda.

10. Dušinurka ei ole paigaldatud klaaspiirdeid

Kui dušinurga klaaspiirded ja nende paigaldamine ei sisaldu viimistluse hinnas, on uue omaniku ülesanne seda märgata ja need paigaldada. Vastasel korral on tulemuseks kahjustunud ukselengid, lävepakk ja vesi kõrvalruumide põrandakatete all.

11. Garderoobide paigaldamisel on liistud eemaldatud ja seinad jäetud taastamata

Garderoobi paigaldamiseks eemaldatakse enamasti põrandaliistud ning sein võib saada kahjustatud (täkked seinas, värv maas vms) mõõtmise, puurimise ja paigalduse käigus. Mõningatel juhtudel paigaldatakse garderoob juba enne seina viimistlemist. Tihti jäetakse garderoobisisene sein pärast paigaldust sinnapaika. Uuel omanikul on õigus nõuda ka selle seina korda tegemist ning liistude paigaldamist.

12. Lahtised või seinast eemalolevad ukse piirdeliistud

Kuigi uste piirdeliistud ei ole normiga reguleeritud, võiksid need siiski olla turvaliselt liimiga kinnitatud ning servad akrüülitud. Üldiselt tuleb selles osas ka arendaja vastu.

13. Ära vajunud terrassi aknad/uksed

Siin on üldiselt kaks võimalust – kas pakett on liialt raske või on uks olnud pidevalt avatud asendis. Kui uksed või aknad on juba korteri vastuvõtmise ajal halvas seisus või mingil määral kahjustunud, tuleb muidugi arendajal olukord üle vaadata ning teha vajalikud parandustööd. Uue omaniku kohustus on aga lugeda uste ja akende kasutusjuhendit ning edaspidi toimida vastavalt sellele. 

14. Tumedate lamineeritud uste või akende suur läbipaine

Plastikust aknaraamide materjali paisumine temperatuuri mõjul, sh otsene päike, võib olla sedavõrd suur, et aknaraamid painduvad ja muutuvad “vibuks”. Sellises olukorras tuleks kindlasti lasta aknad ja uksed välja vahetada tingimustele sobivate vastu.

15. Aknapakettide iseeneslik plahvatamine ja klaasi purunemine

Tootja on sellekohase info tavaliselt edastanud ehitusettevõtte esindajale, kuid kliendini info ei jõua. Ehituskaitse Büroole teadaoleva info kohaselt laieneb ka sellisele juhtumile arendaja garantiikohustus, kuid endiselt on väiksemate arendajatega sellel teemal hulga vaidlemist.

16. Korteri välisukse läbipaine

Paindunud välisuks on üldiselt põhjustatud kas liigniiskest keskkonnast või on tegemist tootmisveaga. Tihti märgatakse paindunud ust alles siis, kui trepikojast korterisse kostuv müra on muutunud talumatuks. Jällegi asi, mis tuleks kindlasti garantiiperioodil välja vahetada.

17. Korterisisese ventsüsteemi kondensaatvee äravool on jäänud paigaldamata

Sellega peab tegelema, sest puudulik ventsüsteem ei tähenda mitte ainult rikutud pindu, vaid võib olla ka hallituse ja muude probleemide tekitajaks.

18. Parkimiskoht ei ole nõuetekohase laiusega

Parkimisala laius peab olema vähemalt 2500mm, äärmise parkimiskoha laius aga vähemalt 2700mm. Jah, see on koht, kuhu võib ja peab ise mõõdulindiga minema järge ajama. 

Need 18 asja on vähim, mida korteri vastuvõtmisel silmas pidada ja mille seisukorda märgata. Küll aga võid kindel olla, et hoiad neid kontrollides ära hilisemad suuremad väljaminekud ja vaidlused arendajaga. 

Kui kahtled, küsi alati kolmanda osapoole arvamust. Samuti tea, et Ehituskaitse Büroo spetsialist ei ole sinuga mitte ainult puuduste tuvastamisel ja jäädvustamisel, vaid aitab sind ka hilisemas suhtluses arendaja või ehitajaga. Meie poole võid pöörduda lisaks üleandmisakti ja garantiiperioodi lõpu ehitusliku seisukorra ülevaatuse osas ka alles ehitamata korteri ehk paberil ostmise etapis. Meiega või mitte, igal juhul soovime õnne uue kodu puhul!

uusarendus-ostueelne-kontroll

Uusarendus – Miks on uusarendusele vaja teostada ülevaatus varjatud vigade tuvastamiseks?

Uusarendusse korterit ostes eeldame automaatselt, et saame uue ja ägeda elukoha – ideaalses korras ja ehitusgarantiiga.

moodulmaja-ostueelne-kontroll

Moodulmaja ostueelne kontroll. Elementmajade ja tehasemajade ostuabi

Moodulmaja ja elementmaja ostu puhul on mõistlik kasutada Kinnisvara ostuabi teenust, et olla kindel ehituskvaliteedis ja vältida maja vastuvõtmist koos varjatud puudustega.

Kinnisvaraportaal

Kinnisvaraportaal - ülevaade Eesti kinnisvaraportaalidest

Kinnisvaraportaalides saavad kokku kv ostjad ja müüjad, et viia kokku unistuste maja või korter oma uue ja õnneliku omanikuga. Et oma valikuringi laiendada, tasub põhjalikult läbi vaadata kõik Eesti turu kinnisvaraportaalid.

Soovite rohkem infot meie teenuste kohta?

Kinnisvara Ostuabiga saate osta või üürida omale uue kodu südamerahu ja kindlusega!

Võta meiega ühendust!

Aitame aru saada, millised vead ja probleemid kaasnevad soetatava kinnisvaraga. Kinnisvara Ostuabi ülevaatuse raport võimaldab teha targa valiku – säästa aega ja raha hilisemate probleemide vältimisega

 • Pärnu mnt 105, Tallinn 11312
 • (+372) 50 63 888
 • info@ehituskaitse.ee
 • Ehituskaitse Büroo OÜ
 • Reg-nr 12055673
 • EEO004131 Omanikujärelevalve
 • EMU000456 Muinsuskaitse
 • EEK001505 Ehitise audit
 • EEH010408 Ehitamine

  jah

  Annan Ehituskaitse Büroo OÜ-le nõusoleku saata minu e-posti aadressile uudiseid meie tegemistest.
  (NB! Oma nõusoleku saad igal ajahetkel tagasi võtta)

  jah

  Olen tutvunud Ehituskaitse Büroo OÜ privaatsuspoliitikaga ja kasutustingimustega *

  ehituskaitse.ee
  Tööribale
  X
  Tasuta konsultatsioon
  Soovid täpsemalt teada, mis on Kinnisvara Ostueelne kontroll?
  Vaata lähemalt